Dzisiaj jest: Środa, 08 grudnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.

Baa
Mpzp "obszaru Główna" w Poznaniu część A


Rysunek MPZP w PDF
RYSUNEK MPZP
w PDF
Tekst uchwały w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
Text uchwały w DOC
TEKST UCHWAŁY
w DOC
Uzasadnienie w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LII/693/V/2009
2009-04-07
Nr 115 poz. 1866
2009-06-15
2009-07-15
71,51
2009
obejmuje obszar położony pomiędzy: terenami PKP, ul. Zawady, ul. Prymasa Augusta Hlonda, południową granicą doliny rzeki Głównej, ul. Mariacką, ul. Nadolnik, ul. Główną, ul. Gnieźnieńską oraz torami kolejowymi Poznań - Wągrowiec.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. (Sygn. akt II SA/Po 804/09) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie dotyczącym wyznaczenia w części rysunkowej planu przebiegu drogi określonej symbolem 17KD-D przez działki o numerach geodezyjnych 20/8, 20/9, 20/10, 20/11 i określił, że zaskarżona uchwała, w opisanym wyżej zakresie, nie podlega wykonaniu. ----------------------------------------------------------------------------------------- Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Głównej i Zawady” w Poznaniu.